A+  A-
Jesteś 5860 gościem na tej stronie.
 

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
www.poznan.uw.gov.pl
wuw.bip-i.pl
e-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl

  Centrala tel.: 61 854 10 71, 61 854 13 00
fax: 61 852 73 27

NIP   778 10 12 911, REGON   000514331

Kancelaria Główna
tel.: 61 854 14 01
tel.: 61 854 14 02
p. 025, bud. B

Elektroniczna skrzynka podawcza

Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy urzędu,
w dni wolne od pracy i święta

Centrum Zarządzania Kryzysowego
61 854 99 00

Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek: 9:30 - 16:00
od wtorku do piątku: 8:15 - 15:15

Punkt Informacyjny
tel.: 61 854 15 42
hall główny urzędu

Obsługa klienta
tel.: 61 854 17 74
       61 854 19 17
e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl
p. 021 i 022, bud. B

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW

Wojewoda i Wicewojewoda
przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć  obywateli zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez pracownika Biura Organizacyjno-Administracyjnego (kontakt: pokój 021 i 022 budynek B, tel.  61 854 17 74, 61 854 19 17,
e-mail: informacje@poznan.uw.gov.pl).

Dyrektor generalny urzędu, dyrektorzy oraz kierownicy innych komórek
organizacyjnych urzędu, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich  wyznaczone,
przyjmują skargii wnioski
w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00.

Pracownicy urzędu przyjmują skargi i wnioski:

  • w poniedziałek w godzinach od 9.30 do 16.00,
  • w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 8.15 do 15.15.


Dodatkowo pracownicy Biura Organizacyjno-Administracyjnego przyjmują  skargi
i wnioski w poniedziałki w godzinach od 16.00 do 18.00 (pokój nr 021 i  022 w budynku B).

Zgodnie z § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002 r. w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi  i wnioski niezawierające imieniai nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania
(Dz. U. Nr 5 poz. 46)
 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

pl. Wolności 17
61-739 Poznań
tel.: 61 852 03 18
       61 854 17 21
e-mail: so@poznan.uw.gov.pl

Oddział Paszportów
Godziny przyjęć klientów:
Pl. Wolności 17:
poniedziałek, czwartek 9:30 - 17:00
wtorek, środa, piątek 8.15 - 15.15

Informacja paszportowa tel.: 61 854 10 31

Sekretariat Oddziału Paszportów tel.: 61 854 13 33
fax: 61 852 02 02
e-mail: paszport@poznan.uw.gov.pl 


Oddział ds. Cudzoziemców

Godziny przyjęć klientów:
poniedziałek 9.30-18.00
pozostałe dni 8.15-15.15

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności
w Województwie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Poznań 61-863
e-mail: zn@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 850 87 60
fax/tel.: 61 852 18 91

godziny przyjęć klientów:
poniedziałek 9:30 - 18:00
wtorek, środa, czwartek, piątek 8:15 – 15:15

DELEGATURY w:
Kaliszu
Koninie
Lesznie
Pile

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
przyjmuje w
sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach: 9.30-17.00


Print Send Comment